Waarmee kan ik u helpen

Ik kan u helpen met het daadwerkelijk realiseren van veranderingen. Ik ondersteun daartoe in de ontwikkeling van individuen, teams en organisaties. Mijn aanpak omvat altijd de principes ontdekken, vormgeven en gewoon doen. Samen stellen we vast wat de echte vraag is, het probleem en de wens, om vervolgens de route naar de oplossing te bepalen en het vervolgens ook echt zo gewoon te doen.
Hier leest u welke diensten u van mij kunt verwachten en met welke vragen andere klanten eerder bij mij kwamen. Ook leest u welke tools ik daarvoor inzet.

 • organisatieontwikkeling

  Uw organisatie altijd in de steigers?Organisatieontwikkeling is een systematische methodiek voor het tegelijkertijd en in samenhang ontwikkelen van alle disciplines, van medewerkers èn organisatie. Het is een continu proces van veranderen. Van groot belang is het te weten wat de eigen kern is, wat de omgeving vraagt en daarop een visie te definiëren. Organisatieontwikkeling gaat voor mij meer om het “wat”, de toekomstige inrichting. Verandermanagement gaat voor mij meer om het “hoe”.
  In de afgelopen 10 jaar heb ik organisaties mogen helpen in hun ontwikkeling, zowel in de totale ontwikkeling als op enkele discplines.

 • verandermanagement

  intrensieke motivatie, draagvlak en betekenisgevingVerandermanagement is voor mij het succesvol werkend invoeren van een verandering en gaat in de kern over draagvlak, begrip, betekenisgeving, medewerking en borgen. Verandermanagement, implementeren, vraagt derhalve om goede communicatie en het prikkelen van individuen en organisaties die over het algemeen niet ingericht zijn op verandering. In ultieme vorm geeft de doelgroep, de groep die de verandering betreft aan, dat ze het zelf willen en kunnen!
  Ik heb 17 jaar ervaring in implementatietrajecten van informatiesystemen en processen tot ketensamenwerking.

 • projectmanagement

  mijlpalenProjectmanagement gaat voor mij over beheersing van een eenmalige, belangrijke verandering. Tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie zijn de belangrijkste beheersfactoren. Belangrijk voor een projectmatige aanpak zijn: Vooraf achteruit denken, Van grof naar fijn plannen en een Fasering inbouwen. Een project managen is mooi, omdat het veelal een samenwerking is van een groep medewerkers met een verschillende achtergrond die samen een unieke, van te voren omschreven prestatie willen realiseren. Daar waar je met projectmanagement fouten beperkt, vergroot je met verandermanagement de kans op succes!
  23 jaar heb ik deze werkvorm mogen toepassen op veel verschillende terreinen.

 • teamontwikkeling

  samen doelgericht effectief?Een team is een belangrijke schakel in de een organisatie. Het is de plek waar organisatiedoelstelling en de ambitie van de individuele medewerker elkaar ontmoeten. Een belangrijke rol voor de leider om dit in goede banen te leiden. Een team hoort een effectieve groep te zijn met kenmerken als cohesie, doelgerichtheid, motivatie en een goede samenwerking. In een team is sprake van onderling vertrouwen, waardering en respect Als begeleider verken ik met opdrachtgever altijd eerst wat context, doel en resultaat is. Praktijk leert dat het "waarom van de verandering" van zeer groot belang is. Hierna stel ik het programma voor het traject of teamsessie op.

  Meer dan 15 jaar ervaring in het begeleiden van groepen in een of meerdaagse teamsessies of langere periode

 • coaching

  Wat zit er achter het masker?Coaching is in mijn ogen het professioneel begeleiden van een cliënt bij het behalen van zelfgekozen doelen, veelal gericht op het vrijmaken van zijn potentieel om zijn prestaties te maximaliseren. Als gelijkwaardige partner ondersteun ik door een combinatie van luchtigheid en diepgang, respectvol provoceren, methodes en improvisatie, maar vooral door scherp waar te nemen hoe de cliënt zich terplekke gedraagt. Hiermee zet ik de cliënt aan tot ander gedrag.
  In de afgelopen 15 jaar hebben velen waaronder beleidsmedewerkers, gemeentesecretarissen, consultants, projectleiders, directeuren, programmamanagers, secretaresses hierdoor mooie stappen gemaakt.

“Veranderen gaat zeker niet alleen over anderen.

“We zijn ons hele leven bezig om kind te zijn?!

“Een organisatie kun je bezitten, maar niet haar medewerkers.

“Werken: het kan ook gewoon leuk zijn.

Eerdere vragen

 • organisatieontwikkeling

  missie en visie | strategie | cultuur moet anders, klantgerichter | samenwerking met andere gemeenten | ketensamenwerking | professioneler | bezuinigen | naar een directiemodel | ...

 • teamontwikkeling

  samenwerking | vertaling visie naar persoonlijke doelen | organisatieontwikkeling | samen sturen | vaardigheden-weekend | vertrouwen | hoe in gesprek met medewerkers | strategie | missie en visie | kernwaarden | cultuur | inkrimping organisatie | organisatiestructuur kiezen | hoe worden wij topadviseurs | passie | afdelingsplannen | …

 • coachen

  assertiviteit | hoe word ik programmamanager | bied ik voldoende toegevoegde waarde | ik wil manager worden | hoe werk ik van uit mijn hart | productiviteit | gevangen tussen politiek en afdeling.. | leren coachen | persoonlijke effectiviteit | nee zeggen | hoe word ik commercieel |…

Tools

 • middelen als Kernkwadranten . Enneagram . MDI . LSI . OCI . Belbinrollen .

 • methoden als INK . ITIL . IPW . Prince . TGKIO projectmanagement

 • modellen als DOR . AIDA . AAI . 7-S'en model . COPAFITHJE

 • creativiteitsvormen als Triz . De Bono . Disney . Delhpi

 • ervaringen met veranderstrategieen . talentmanagement . competentiemanagement . spiritualiteit . BP-AO

Contact

Naam: Dave Idema

Mobiel: +31 6 53 905 486

Email: dave@di-ontwikkelaars.nl